Lightbox

Lightbox
(ป้ายกล่องไฟ)

ป้ายกล่องไฟตัวป้ายจะมีแสงสว่างในเวลากลางคืน รูปทรงป้ายจะมีหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับการออกแบบแต่ที่นิยม คือ ทรงสี่เหลี่ยม และทรงกลม นอกจากนี้ยังมีป้ายไฟอีกรูปแบบนึงที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ ป้ายไฟ Led (LED Lightbox) เป็นป้ายที่มีลักษณะคล้ายกับป้ายกล่องไฟ โดยจะทำตัวอักษรดัดตามแบบและมีการติดตั้งตัวหลอดแอลอีดีไว้ภายในเพื่อให้ความสว่าง และให้ตัวอักษรมีความโดดเด่นสวยงาม โดยลูกค้านิยมนำป้าย LED นี้ตกแต่งหน้าร้านและอาคารสำนักงาน

ชมผลงานทั้งหมด