Vinyl Inkjet

Vinyl Inkjet
(ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท)

งานพิมพ์ไวนิล ส่วนใหญ่จะใช้ทำป้ายโฆษณาภายนอกอาคาร (Outdoor) พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทคุณภาพสูง โดยสามารถพิมพ์ความละเอียดได้ที่ 720dpi และ 1,400 dpi ซึ่งเหมาะสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง เช่น ป้ายแบนเนอร์ (Banner), ป้ายกองโจร (Street cutout), ป้ายคัทเอาท์ (Cutout), ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) และป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ชมผลงานทั้งหมด

Banner
(ป้ายแบนเนอร์)

ป้ายแบนเนอร์เหมาะสำหรับในการใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการป้ายแบนเนอร์ จึงเป็นอีกสื่อโฆษณาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

 • เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในจุดที่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • ส่วนมากจะติดตั้งบริเวณหน้าร้านค้า หรืออาคารพาณิชย์
 • หรือบางกรณีก็สามารถพิมพ์ไวนิลผลิตเป็นผ้าใบบังแดด (Sunshade) นำไปติดตั้งได้เช่นกัน

Cutout
(ป้ายคัทเอาท์)

ป้ายไวนิลที่ขึงอยู่บนโครงไม้หรือโครงเหล็กขนาดใหญ่

 • ติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
 • สามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พบเห็นได้ตลอดเวลา

Street Cutout
(ป้ายกองโจร)

ป้ายไวนิลขึงบนโครงไม้

 • นิยมนำไปติดตั้งตามถนนและพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน
 • ขนาดที่นิยมใช้คือ 120×240 cm
 • เช่น ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ป้ายโครงการหมู่บ้านและคอนโด ฯลฯ

Billboard
(ป้ายบิลบอร์ด)

ป้ายโฆษณาไวนิลขนาดใหญ่ที่ถูกขึงบนโครงเหล็กที่กรุด้วยวัสดุผิวเรียบ

 • เช่นแผ่นสังกะสี
 • มีเสาที่ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และแข็งแรง จะพบป้ายบิลบอร์ดนี้ได้ ตามข้างทางที่สามารถ มองเห็นได้จากระยะไกล หรือเห็นได้ชัดเจนบนทางด่วน
 • ใช้สำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการต่าง ๆ