อุปกรณ์ออกบูธ

Exhibition Desk & Counter Desk
(โต๊ะชงชิม/โต๊ะประชาสัมพันธ์)

โต๊ะ เคาน์เตอร์ สำหรับจัดโปรโมชั่น จัดชิม งานประชาสัมพันธ์

  • สามารถถอดเก็บได้
  • มีทั้งแบบสี่เหลี่ยม และแบบด้านหน้ารูปโค้ง